งานในหลวงในดวงใจ (King of Hearts) ณ เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์
ธ.ค. 24, 2557
Normal 0 false ...
 
 
ประกาศวันหยุดราชการประจำปี 2558
ธ.ค. 24, 2557
งานเลี้ยงรับรองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ธ.ค. 23, 2557
Normal 0 false ...
ข่าวประชาสัมพันธ์จากสมาคมส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทยและสปาสวิตเซอร์แลนด์
พ.ย. 05, 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์จากสมาคมส่ งเสริมอาชี พการนวดแผนไทยและสปาสวิตเซอร์ แลนด์                         ...
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
พ.ย. 04, 2557
แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ...
ต.ค. 14, 2557
 Page 1 of 5 Go to page  
 
 
Consular Section/Passport Tel: (41-31) 970-3414, (41-31)970-3415
Visa Section Tel: (41-31) 970-3428
© Royal Thai Embassy, Bern. All Rights Reserved.
Royal Thai Embassy Kirchstrasse 56, 3097 Liebefeld-Berne
Tel. (41-31) 970-3030-34 | Fax. (41-31) 970-3035